Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

EPO t/ P-magazine

2014-09
  • Afspraken over een embargo zijn niet nageleefd, terwijl het gevraagde embargo voldeed aan de richtlijn van de code.