Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Backx e.a. t/ VRT

2009-12

Een undercoverreportage is enkel verantwoord indien de maatschappelijk relevante informatie, die de journalist wil vergaren, niet met de klassieke journalistieke methodes kan worden ingewonnen.