Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Beslissing Verreycken t/ Rogiers en De Morgen

2006-03

Wie klacht indient bij de Raad voor de Journalistiek moet een persoonlijk belang kunnen aanvoeren.