Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Beslissing Brachfeld t/ BIW

2005-04

Het wederwoord is een rechtmatig uitvloeisel van de persvrijheid: als betrokkene hierom verzoekt, kan het enkel om ernstige redenen afgewezen worden.